Ansøgning og pris – Københavns Universitet

Naturvejleder-uddannelsen > Ansøgning og pris

Ansøgning og pris

For at ansøge om optagelse skal du udfylde et ansøgningsskema. Ansøgningen skal udfyldes inden d. 31. december. Der optages et hold årligt på 24 studerende.

Ansøgere udvælges ved en samlet vurdering. Der oprettes ikke venteliste, men ansøgere, der ikke optages, er velkomne til at søge igen.

Det er Naturvejlederforeningen, der udvælger de personer, der optages på et uddannelseshold. Valget dannes på grundlag af en samlet vurdering af alle indkomne og godkendte ansøgere.

Pris

Dele af Naturvejlederuddannelsen betales af Tips- og lotto midler (Friluftsrådet). I forbindelse med deltagelse på uddannelsen opkræves desuden en deltagerbetaling på kr. 25.000. Derudover vil der for din arbejdsplads være udgifter til rejser til og fra kurser samt løn under kurserne.

Hvem kan søge optagelse?

Du kan søge om optagelse på naturvejlederuddannelsen, hvis du allerede er ansat i en stilling, hvor naturvejledning udgør en væsentlig del af dit arbejde. Du skal enten være ansat:

  • i Naturstyrelsen
  • på en statslig eller kommunal naturskole
  • i en kommune, museum, naturcenter, natur- eller friluftsorganisation
  • i selvejende eller privat organisation, hvor naturvejledningens niveau, målgrupper og omkostninger er sammenlignelige med en offentlig virksomhed

Både din arbejdsgiver og du selv skal være indforstået med, at hele forløbet gennemføres som et samlet forløb, herunder at der afsættes de fornødne timer til studieopgaverne.