Spørgsmål til uddannelsen - FAQ – Københavns Universitet

Naturvejleder-uddannelsen > Spørgsmål og svar

Spørgsmål til uddannelsen

Hvor foregår kurserne?

Kurserne er lagt rundt om i landet på vandrerhjem og kursuscentre. Vi tilstræber at lægge kurserne på egne i landet, hvor den omkringliggende natur kan inddrages i kurserne.


Er der meget hjemmearbejde mellem kurserne?

Uddannelsen indeholder 3 studieopgaver, som du skal arbejde selvstændigt med mellem kurserne. Der etableres studiegrupper, hvor kursister, der bor i samme region, sættes sammen og hver gruppe tildeles en vejleder. Studieopgaverne er både af praktisk og teoretisk art. Studieopgaverne tager udgangspunkt i dine daglige arbejdsopgaver. Hver studieopgave har et arbejdsomfang på ca. 60 timer.


Kan jeg blive optaget på en venteliste?

Vi optager ikke ansøgere på venteliste. Hvis du ikke optages et år, er du velkommen til at søge igen.


Kan jeg blive optaget på uddannelsen, hvis jeg ikke har job som naturvejleder?

Naturvejlederuddannelsen er en efteruddannelse og optagelseskriterierne er, at du skal være i job som naturvejleder eller kunne godtgøre at du en væsentlig del af din arbejdstid arbejder med naturvejledning. Uddannelsen er tilrettelagt således, at hver kursist skal arbejde med sin egen formidlingspraksis og både kurser og studieopgaver forudsætter en arbejdsmæssig tilgang til naturvejledning i praksis.